Toegangscontrole biedt u de mogelijkheid om te controleren wie er toegang heeft tot uw gebouw.

Sloten en sleutels bieden u eveneens de mogelijkheid om het gebouw te beveiligen. Maar wanneer sleutels zoek zijn of gestolen worden, is er het ongemak en de kosten om de sloten te veranderen en de nieuwe sleutels uit te delen. Sleutels kunnen eveneens gekopieerd of gesaboteerd worden waardoor er nog meer veiligheidsrisico’s ontstaan.
Alle bedrijven van klein tot groot hebben bezittingen en eigendommen die beschermd moeten worden tegen diefstal. Ook het personeel en hun bezittingen moeten beschermd worden tegen ongewenste indringing. Het is gebruikelijk om in gebouwen die door sloten en sleutels beveiligd zijn, deuren heel de dag open te laten. Hierdoor ontstaat de kans op diefstal en het opzettelijk toebrengen van schade.

Elektronische toegangscontrole van CDVI levert de meest efficiënte en geschikte manier om uw gebouw en bezittingen te beveiligen.

Door een toegangscontrolesysteem te installeren hoeft u nooit meer een slot te vervangen. Kaarten of tags worden gebruikt om toegang te autoriseren tot de deuren die in het toegangscontrolesysteem zijn opgenomen. De kaarten kunnen tevens op een eenvoudige manier geblokkeerd worden in het systeem indien ze zoek zijn, gestolen of indien ze niet terug worden gegeven nadat iemand het bedrijf heeft verlaten. Geblokkeerde kaarten krijgen geen toegang meer tot de deuren van het toegang controle systeem.

Via cloud gebonden software heeft u als verantwoordelijke ten alle tijden toegang en controle over het volledige systeem.

Toegangscontrole biedt tevens een flexibele controle over de toegangsrechten van de gebruikers. Zo kunnen bijvoorbeeld alle werknemers toegang krijgen tot de hoofdingang van het gebouw, maar zijn de verschillende afdelingen slechts toegankelijk voor diegene die er moeten zijn. Er kan ook een tijdslimiet verbonden worden aan de toegang waardoor bepaalde gebruikers enkel op bepaalde momenten van de dag of nacht toegang kunnen krijgen.

Toegangscontrole biedt u een veilige, geschikte, flexibele en rendabele manier om te controleren wie er toegang heeft tot uw gebouw en wanneer de toegang verleend wordt. Toegangscontrole geeft organisaties de veiligheid die zij nodig hebben.
Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte op maat.